ISO Belgeleri Nelerdir ISO Kalite Belgesi Nasıl Alınır?

ISO Belgeleri Nelerdir ISO Kalite Belgesi Nasıl Alınır?

ISO kalite belgeleri gıdadan tıbbi ürünlere, kaliteden müşteri memnuniyetine, otomotiv yönetiminden enerji yönetimine ve daha pek çok sayıda uluslararası geliştirilmiş ISO standartlarının uygulanması ile alınabilen ISO belgelendirmenin genel bilinen söylem adıdır.

Sayıları fazla olduğundan tam anlayabilmek için günümüzde en çok uygulanan ISO standartlarını tanımalıdır. Bu belgelerin verilmesi belgelendirme işlemleri için alınacak teklifler ile başlamaktadır.

ISO Nedir?

ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), ulusal standartlar kuruluşlarının (ISO üye kuruluşları) dünya çapında bir federasyonudur. Uluslararası Standartları hazırlama işi normalde ISO teknik komiteleri aracılığıyla yürütülür.

Teknik komite kurulmuş bir konuyla ilgilenen her üye organ, o komitede temsil edilme hakkına sahiptir.

ISO ile irtibat halinde olan uluslararası kuruluşlar, hükümet ve sivil toplum kuruluşları da bu çalışmada yer almaktadır. ISO, standardizasyonla ilgili tüm konularda “Uluslararası Elektroteknik Komisyonu” ile yakın iş birliği içindedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

“Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence” teknik komitesi tarafından hazırlanan, dünyadaki devlet kurumları ve/veya özel şirketler tarafından en çok benimsenen ve talep gören kalite yönetim sistemi standart numarasıdır.

Müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürebilmek için herhangi bir işletmenin uygulaması gereken kuralları açıklar. ISO tarafından yayınlanmış ve 2015’te büyük çaplı revizyona tabi tutulmuştur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000: 2018, gıda zincirindeki bir kuruluşun, gıdanın insan tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak için gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme becerisini göstermesi gereken bir gıda güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir.

Gıda zincirinin herhangi bir yönüne dahil olan ve sürekli olarak güvenli ürünler sağlayan sistemleri uygulamak isteyen tüm kuruluşlar için geçerlidir. ISO 22000: 2018’in herhangi bir gerekliliğini karşılamanın yolları, iç ve/veya dış kaynakların kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

Kullanım amacına göre tüketici için güvenli ürünler sağlamayı amaçlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemini planlamak, uygulamak, işletmek, sürdürmek ve güncellemeyi sağlar.

Geçerli yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluğu göstermek için tercih edilmektedir.

Müşteri memnuniyetini artırmak için müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değerlendirmek ve gıda güvenliğiyle ilgili karşılıklı olarak mutabık kalınan müşteri gereksinimlerine uygunluğu göstermektir.

Gıda güvenliği konularını tedarikçilerine, müşterilerine ve gıda zincirindeki ilgili taraflara etkin bir şekilde ileteceğini, kuruluşun belirtilen gıda güvenliği politikasına uymasını sağlamayı, ilgili taraflara bu tür uygunluğu göstermek için ve gıda güvenliği yönetim sisteminin harici bir kuruluş tarafından belgelendirilmesini veya tescil edilmesini istemek veya ISO 22000: 2018’e uygunluk konusunda bir öz değerlendirme veya kontrol yapmayı sağlayabilmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevresel sorumluluklarını yönetmek için pratik araçlara ihtiyaç duyan her türden şirket ve kuruluş için, ISO 14000 standart ailesi geliştirilmektedir.

ISO 14001 ticari şirketlerin çevre ile uyum içerisinde olma, yaşam döngüsü içine doğru konumlanmalarına yardımcı olacaktır. ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurarken ve çalıştırırken izlenecek bir model sağlayarak, sistemin nasıl çalıştığı ve bunların nerelere uygulanabileceği hakkında detaylı bilgiler standart içerisinde gösterilmektedir.

Çevre yönetim sistemi uygulama için ISO 14004: 2016, bir kuruluşa sağlam, güvenilir ve güvenilir bir çevre yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi konusunda rehberlik sağlar. Bu kılavuz, çevresel sorumluluklarını, sürdürülebilirliğin çevre sütununa katkıda bulunan sistematik bir şekilde yönetmeye çalışan bir kuruluşun nasıl sistem kurabileceğini anlatmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi varlıklarını güvende tutmak söz konusu olduğunda, kuruluşların tercihleri ISO 27001: 2017 standardı olmaktadır. KVKK yasası gereği temel bilgi güvenliği yaklaşımları için ISO 27001 zorunlu hale getirilmiştir.

ISO 27000 ailesinde bir düzineden fazla standart olmasına rağmen, bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) için gereksinimler sağlayan yaygın olarak bilinen standart 27001’dir.

ISO 27001 Her sektörden kuruluşun finansal bilgiler, fikri mülkiyet, çalışan bilgileri veya üçüncü şahıslar tarafından emanet edilen bilgiler gibi varlıkların güvenliğini yönetmesini sağlar.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001: 2018, bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir ve kuruluşların işle ilgili kazaları ve mesleki hastalıkları önleyerek, ayrıca aktif periyodik süreklilik ile iyileştirerek güvenli ve sağlıklı işyerleri oluşturmalarına imkan sağlamak için rehberlik eden standart ailesinin son üyesidir.

İSG fırsatlarından yararlanmak ve İSG yönetimini ele almak için bir İSG yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürdürmek isteyen tüm kuruluşlar için geçerlidir. OHSAS 18001 yerine 2018’de uygulanmak üzere devreye alınmış ve 3 yıllık bir geçiş süresi belirlenmiştir.

Sonuç olarak ISO kalite belgesi adı verilen belgelerinin bu standartlara uyan kuruluşların denetimiyle verilen basılı bir belge olduğu söylenebilir. ISO belgesi tümüyle genel bir tanımlama olup tek bir belge için kullanılmaz. Konu hakkında daha detaylı bilgi için bu ISO sertifikası firma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

sponsor reklam

Benzer Yazılar

Ucuz Fiyatlara Evden Eve Nakliyat

Ucuz Fiyatlara Evden Eve Nakliyat

Karanfil Kime Alınır? Karanfil Kime Gönderilir?

Karanfil Kime Alınır? Karanfil Kime Gönderilir?

Endüstri 4.0 Ve Gelişen Teknolojinin Temel Bileşenleri: Kripto Paralar Ve Bitcoin

Endüstri 4.0 Ve Gelişen Teknolojinin Temel Bileşenleri: Kripto Paralar Ve Bitcoin

Forex Piyasasında Petrol Yatırımı Yapmak Mantıklı mı?

Forex Piyasasında Petrol Yatırımı Yapmak Mantıklı mı?

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir